Відомому досліднику української ботанічної лексики, професору Іванові Сабадошу — 75

11.05.2019 19:21 СОЦІО

Ім’я Івана Васильовича Сабадоша відоме не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Всі його знають як скрупульозного, серйозного науковця, який має на сьогодні значний багаж наукової продукції. Його поважають і студенти, яким читає лекції з різних мовознавчих дисциплін. Професор Іван Сабадош — автор ряду монографій. У 1996 році вийшла перша його монографія «Формування української ботанічної номенклатури», в якій на лексичному матеріалі, виявленому ним у писемних пам’ятках і говорах української мови, досліджується формування української ботанічної номенклатури на загальнослов’янському фоні від найдавніших часів до початку XX cт. Автор доходить висновку, що сучасна номенклатура рослин української літературної мови належить до тих небагатьох груп спеціальної лексики, значна частина яких базується на загальнонародних українських назвах, що формувалися природним шляхом протягом багатьох віків.

У 1999 році Іван Васильович видає «Атлас ботанічної лексики української мови», що включає 68 лінгвістичних лексичних карт. Спосіб нанесення на карту картографічного матеріалу знаковий. У Атласі подається короткий вступ, в якому розглянуті принципи картографування, легенди карт, коментарі, транскрипція та список 133-х населених пунктів.  

У 2014 році професор Сабадош видає нову монографію «Історія української ботанічної лексики (ХІХ— початок ХХ ст.)», в якій на лексичному матеріалі, зафіксованому в пам’ятках української письменності, досліджується історія ботанічної лексики на загальнослов’янському тлі, характеризуються склад і джерела поповнення назв рослин, простежуються тенденції номінації рослин. У монографії опрацьовано близько 10 тисяч рослин із їх варіантами, половина з яких поповнилася внаслідок словотворення.

Іван Сабадош у праці подає інформацію про територію вживання кожного з описуваних українських ботанічних номенів за даними обстежених джерел української мови, тобто певною мірою використовується лінгвогеографічний метод. У цій праці автором використано майже 300 наукових праць.

У 2015 році виходить із друку нова монографія «Українська лексика в просторі і часі», в якій на матеріалі своїх найважливіших наукових статей досліджуються важливі питання української лексики з погляду її територіального варіювання, історії, джерел поповнення, походження. Досліджуються міжмовні та міждіалектні зв’язки на лексичному рівні. Аналіз українського лексичного матеріалу здійснюється на великому фактичному матеріалі, записаному в живих українських говорах та узятому з писемних пам’яток, опублікованих і рукописних, зі словників різних типів та інших джерел. До аналізу залучаються лексичні матеріали різних слов’янських мов, а також ряду неслов’янських мов.

У 2018 році професор Іван Сабадош видає дуже важливу наукову працю українських говорів «Словник закарпатської говірки с. Сокирниця Хустського району Закарпатської області», в якому вміщено близько 16 тисяч діалектних слів, не враховуючи переважної більшості діалектних фонетичних варіантів, записаних автором протягом останніх 25 років у говірці марамороського типу закарпатського діалекту. Більшість реєстрових слів супроводжуються ілюстраціями зв’язного мовлення, а також прислів’ями, приказками, загадками, уривками з народних пісень, легенд та інших видів усної народної творчості. До словника додані діалектні тексти, записані у говірці с. Сокирниця.

Укладений професором Іваном Сабадошем словник є дуже цінним і потрібним дослідженням, адже ж середньозакарпатський діалект належить до старожитніх говорів української мови, які, незважаючи на тисячолітнє контактування з сусідніми угорськими, словацькими та румунськими говорами, зберегли велику кількість архаїчних рис, важливих для фундаментальних досліджень не тільки з україністики, а й славiстики.

За редакцією Івана Сабадоша вийшла і наукова праця «Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик». Крім монографій і словника Іван Васильович видав понад 200 наукових статей у різних виданнях України та закордоном, а також низку навчально-методичних посібників.

Професор Іван Сабадош — член робочої групи з підготовки міжнародного проекту багатотомного «Загальнослов’янського атласу», член авторського колективу з підготовки кількатомного академічного «Словника гуцульських говірок», голова редколегії Наукового вісника ужгородського університету («Серія філологія»), заступник головного редактора журналу Центру гунгарології «Acta Hungarica», член редколегій і інших аналогічних видань. Він часто виступає офіційним опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій. Протягом 2002—2004 років був членом експертної ради з мовознавства ВАК України, підготував ряд кандидатів наук. У 2016 році йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Іван Васильович Сабадош — принципова і водночас доброзичлива, доступна людина, яка радиться з колегами і поважає їх. Своє 75-річчя професор Іван Сабадош зустрічає серед колег-однодумців, друзів, у колі родини, що завжди була, є і буде тією гаванню, яка терпеливо чекає, вірить, заспокоює, береже, застерігає   та безмежно любить. Ми теж від щирого серця вітаємо нашого ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, творчої наснаги, незгасаючої енергії, працездатності, здійснення всіх його задумів.

Петро Лизанець, професор кафедри угорської філології УжНУ

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода

Оголошення

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат