На економічному факультеті УжНУ — нова спеціальність

30.04.2015 18:09 ПОДІЇ

Одним із провідних підрозділів Ужгородського Національного університету є економічний факультет, у стінах якого підготовлено понад 10 тис. спеціалістів, чимало серед яких стали керівниками підприємств, банків, органів державної влади. Нову для нашого краю та вкрай затребувану спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» на економічному факультеті було відкрито завдяки спільній програмі закарпатських науковців із Університетом «Назаретський коледж» (США, м. Рочестер), із яким УжНУ співпрацює вже понад 10 років.


Для своїх майбутніх студентів викладачі кафедри економіки підприємства підготували навчальний план, що враховує цінний досвід викладання у США за спеціальністю «Human Resourse Management» («Управління людськими ресурсами»). Співпраця з американським університетом припускає, що по закінченні бакалаврату наші випускники опановуватимуть знання, рівень яких дозволить отримати ступінь магістра з управління персоналом як в УжНУ, так і в Назаретському коледжі. Тож цілком логічно, що для студентів пропонується посилений курс англійської мови. Вельми позитивною уявляється також підтримка нашої плідної співпраці з боку української спільноти Рочестера, про що економічний факультет УжНУ отримав підтвердження від бізнес-кіл цього американського міста.

Слід особливо зазначити, що для випускників нової спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», а також існуючої в УжНУ спеціальності «Економіка підприємства» є реальна можливість побудувати кар’єру вченого, адже на кафедрі економіки підприємства було відкрито три спеціальності аспірантури, а для захисту дисертацій створено Вчену раду.

Затребуваність спеціалістів із управління персоналом та економіки праці обумовлена активізацією інтеграції України у світове економічне співтовариство, що вимагає залучення до цього процесу цілої армії фахових управлінців, які забезпечуватимуть впровадження у вітчизняну практику кращих світових взірців сучасних технологій бізнес-менеджменту.

Станом на 1 січня 2015 року на податковому обліку в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Закарпатській області перебувало 20 105 юридичних та 62 738 фізичних осіб. Саме через значну кількість господарюючих суб’єктів підготовка фахівців з управління персоналом та економіки праці безумовно є вельми актуальною, а відкриття на кафедрі економіки підприємства економічного факультету УжНУ спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» —   вкрай вчасним.

Загалом управління персоналом це система організаційних, економічних та соціальних заходів, спрямованих на створення умов для повноцінної роботи і розвитку кадрів, що вимагає від керівника теоретичних знань у галузі менеджменту та психології, а також практичних навичок управління персоналом. Сьогодні можна стверджувати, що недооцінка керівниками ефективних методів управління стає однією з найбільших перешкод в управлінні розвитком економіки. Прискорення науково-технічного та соціально-економічного прогресу, ускладнення виробничих і міжособистісних відносин, пов’язане з різким підвищенням ролі людського фактора, значно підсилили роль кадрової підсистеми і поставили управління персоналом на вищий щабель управлінської діяльності.

За сучасних умов жорсткої конкуренції будь-яке підприємство змушене адаптуватися до ринкових умов, адже ринок не стоїть на місці, він постійно змінюється, пред’являючи бізнесу нові вимоги. Саме це обумовлює дедалі більшу актуальність професійного управління персоналом задля його постійного розвитку з метою оволодіння новітніми технологіями сучасних бізнес-процесів.

В. Мікловда, завідувач кафедри економіки підприємства УжНУ, д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України

ТЕГИ : УжНУ

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода

Оголошення

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат