«Антишокова терапія» для УжНУ від Держінспекції навчальних закладів України

23.03.2012 16:14 СОЦІО

На офіційному сайті Державної інспекції навчальних закладів (ДІНЗ) України опубліковано «Спростування інформації щодо «шокуючої» перевірки Ужгородського Національного університету». Подаємо текст публікації повністю.


Перевірка УжНУ в період з 13 по 21 лютого 2012 року здійснювалася відповідно до плану роботи ДІНЗ на 2012 рік.

До складу комісії ввійшли провідні фахівці 9 ВНЗ України, зокрема Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського Національного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара, Київського Національного лінгвістичного університету, Національного гірничого університету, Полтавського Національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського, Української стоматологічної академії, Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.

Програми перевірки з питань стану управлінської діяльності та якості підготовки студентів із окремих нормативних дисциплін були доведені до керівництва УжНУ за 10 днів до її початку.

Графік проведення контрольних робіт розроблений і офіційно затверджений головою комісії та проректором УжНУ. Зміст та форма кожної контрольної роботи узгоджені експертами (членами комісії) та відповідними викладачами, що засвідчено в їхніх заявах на ім’я голови комісії. Контрольні роботи проводилися членами комісії виключно у присутності відповідного викладача. Результати контрольних робіт оцінювалися за 4-бальною національною шкалою, затвердженою наказом МОН від 03.06.1993 № 161 (п. 3.12. 2.3).

На відміну від діючої національної шкали в УжНУ наказом ректора від 30.12.2011 № 215/01-03 впроваджена власна 7-бальна шкала оцінювання знань, що значно ускладнювало процес зіставлення оцінок, виставлених членами комісії за результатами міністерських контрольних робіт, з оцінками, отриманими студентами з цієї навчальної дисципліни на сесії.

Разом із тим кожна відомість про результати контрольних робіт у зіставленні з результатами внутрішнього контролю (сесії) підписана членом комісії та викладачем УжНУ, а зведена відомість у цілому по УжНУ — ректором.

Загалом контрольні роботи виконали 3098 студентів денної форми навчання.

З метою з’ясування думки студентів щодо якості організації навчального процесу в УжНУ в межах програми перевірки проводилося добровільне анонімне анкетування в узгоджений час, у якому взяли участь 1775 студентів.

У ході перевірки встановлено, що організація контролю за виконанням власних рішень, наказів і приписів контролюючих органів, заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками ДІНЗ, перебуває в УжНУ на неналежному рівні, що і зумовлює об’єктивну необхідність повторного контролю за їх виконанням.

Комісія ДІНЗ України в ході перевірки УжНУ Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів, затверджений наказом МОН від 25.01.2008 № 34 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2008 під № 77/14768, не порушувала.

Довідково:

У період із 2009 року по 2012 рік УжНУ неодноразово перевірявся Державною інспекцією навчальних закладів за участі фахівців вищих навчальних закладів України.

2009 рік

У період із 10 по 12 серпня 2009 року Державною інспекцією навчальних закладів проведено перевірку УжНУ з питань дотримання нормативних вимог щодо організації та проведення вступної кампанії 2009 р.

За результатами перевірки керівництву УжНУ вказано на недоліки в роботі приймальної комісії (загалом 12 зауважень). План заходів щодо усунення недоліків та зауважень, виявлених у ході перевірки, затверджений приймальною комісією УжНУ 09.09.2009 (протокол № 10), виконаний не в повному обсязі, що виявлено в ході останньої перевірки 2012 р. Зокрема, порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі здобутих раніше освітньо-кваліфікаційних рівнів, про відсутність якого зазначалося в матеріалах перевірки 2009 р., чітко визначений так і не був. Це призвело до того, що в ході вступної кампанії 2011 р., як з’ясовано останньою перевіркою, як вступні випробування при вступі на скорочений термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» використовувалися сертифікати ЗНО, що суперечить Положенню про ступеневу освіту (Постанова КМУ № 65 від 20.01.1998), де для цієї категорії вступників передбачений фаховий екзамен.

2010 рік

На виконання доручення МОН, згідно з рішеннями комісії з питань розгляду звернень ВНЗ щодо видачі дипломів про освіту, ДІНЗ у травні 2012 року проведено передбачену законодавством позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов та якості підготовки фахівців у галузях знань «Географія», «Туризм», «Геодезія, картографія та землевпорядкування». Комісією за наслідками проведення міністерських контрольних робіт встановлено, що розбіжність між результатами підсумкового контролю (сесіями) УжНУ і міністерських контрольних робіт склала в абсолютній успішності 15 %, у показнику якості — 27 %. На жаль, остання аналогічна перевірка знань студентів географічного факультету з окремих нормативних дисциплін суттєвих якісних зрушень у кращий бік не засвідчила.

Звідси і численні звернення студентів виключно географічного факультету УжНУ та його декана на нібито неправомірні дії експерта, неадекватні їхнім знанням оцінки за проведені міністерські контрольні роботи, прохання їх переписати (письмові звернення студентів ІІ, ІІІ, ІV курсів географічного факультету до голови комісії).

2011 рік

У період із 30 травня по 2 червня 2011 року ДІНЗ здійснено перевірку питань, порушених у зверненні до МОН завідувача кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології   УжНУ, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора біологічних наук, професора В. О. Ніколайчука щодо порушення норм чинного законодавства під час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади декана біологічного факультету УжНУ.

У ході перевірки комісією зроблено низку зауважень керівництву щодо роботи відділу кадрів та юридичного відділу з питань організації конкурсного обрання на посаду науково-педагогічних працівників УжНУ. Розроблений та надісланий у МОН план заходів щодо усунення недоліків та зауважень, виявлених комісією (Лист УжНУ від 07.07.2011 № 01-10/1258), не вирішував усіх зазначених комісією проблемних питань, що зумовило необхідність знову повернутися до них у ході останньої перевірки.

У 2012 році комісія знову констатувала факти прийому на роботу деяких науково-педагогічних працівників без проведення конкурсу, що є порушенням ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» і наказу МОН від 24.12.2002 № 774.

При проведенні останньої перевірки матеріально-технічної бази УжНУ також встановлено, що за 2009—2011 рр. згідно з приписами регіональних органів МНС, Ужгородської міської СЕС університет повинен був усунути численні порушення чинного законодавства, більшість яких на момент перевірки 2012 року керівництвом УжНУ ігнорувалися. Комісія констатувала навіть відсутність санітарного паспорта УжНУ.

Відсутність системного кон¬тро¬лю за діяльністю керівників структурних підрозділів із боку керівництва УжНУ, дієвих заходів щодо запобігання та протидії корупції й хабарництву призвели до відсторонення, за постановою від 27.09.2011 прокуратури Закарпатської області, від виконання обов’язків декана факультету романа-германської філології проф. М. П. Фабіан на час проведення досудового слідства та розгляду кримінальної справи в суді.

Прес-служба Державної інспекції навчальних закладів України

ТЕГИ : УжНУ

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода

Оголошення

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат